Záchranka pro nevidomé / VIDEO

Používáním moderních technologií se i zrakově handicapovaným lidem otvírá řada nových možností, jak efektivně a samostatně žít. Jejich prostřednictvím dovedou mnohem lépe komunikovat, pracovat, studovat, ale také v případě nouze přivolat pomoc.

Specifické postupy ovládání

Důležitým mezníkem pro tuto skupinu osob se staly především tzv. chytré mobilní telefony. K manipulaci s mobilním telefonem zrakově handicapovanou osobou, je nutná znalost specifických postupů ovládání. Zpřístupnění je zajištěno díky odečítacím funkcím, implementovaným přímo v operačních systémech mobilních telefonů. U mobilních telefonů s operačním systémem iOS se jedná o funkci VoiceOver. Přístroje s operačním systémem Android (ve verzi 4.2 a vyšší) nabízejí nejčastěji funkci Talkback.

Při aktivaci zvoleného odečítače přestávají fungovat všechny postupy ovládání, které standardně uživatel používá, je-li schopen pracovat s mobilním telefonem pomocí zraku. V okamžiku zapnutého zvoleného odečítače ovládání přístroje zajišťují speciální dotyková gesta, prováděná na displeji zařízení. Šviháním jednoho prstu vpravo nebo vlevo po dotykové obrazovce, se uživatel pohybuje po zobrazených položkách. Při poklepání dochází k otevření aplikace nebo potvrzení daného prvku. Není tedy bezpodmínečně nutné znát rozložení položek na displeji. 

Dotyková gesta lze provádět v jakékoli části displeje. Vždy nastane úkon, který je u daného gesta nadefinován. Mobilní telefon tak lze ovládat téměř v plném rozsahu. Dotykových gest je velké množství. S pomocí odborníka, který se na přístupnost chytrých zařízení přímo specializuje, je uživatel schopen pochopit podstatné náležitosti v rámci hodinového školení.

Přístupnost mobilních aplikací pro zrakově handicapované uživatele

Při práci s chytrým mobilním telefonem bez zraku je nutné dbát na přístupnost jednotlivých aplikací. Ne všechny jsou připravené na podporování zmíněných odečítacích funkcí. Uživatel se tak může snadno dostat do situace, kdy s některými nebude schopen plnohodnotně pracovat. V případě provedení patřičných úprav ze strany vývojářů, lze celou situaci snadno řešit.

 Úpravy aplikace Záchranka pro zrakově handicapované uživatele

Aplikace Záchranka byla v první fázi pro odečítače přístupná jen z části. Odečítací funkce nesprávně identifikovala některé prvky. Tím docházelo k zamezení jejího celkového ovládání. Vydáním nové aktualizace došlo k úpravě programu pro odečítací funkce systémů. Nyní jsou uživatelé se zrakovým handicapem schopni aplikaci ovládat v plném rozsahu funkcí.

Zdrojový kód aplikace byl doplněn o popisky tlačítek. Odečítací funkce mobilního telefonu tak nyní uživatele informuje o očekávané akci, která s aktivací daného tlačítka souvisí. Přidána byla též zvuková odezva při aktivaci funkce ALARM jak v “ostrém“, tak i v testovacím režimu.

Autor článku: , Karel Giebisch info@itgieb.cz
 
 

Generální partner projektu

  • Nadace vodafone

Partneři projektu

  • Česká pojišťovna
  • JMK
  • PAK
  • KVK
  • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje