Jak aplikace Záchranka funguje?

Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.

 

Liší se nějak kontaktování záchranné služby z mobilní aplikace od standardního volání čísla 155?

Po přidržení nouzového tlačítka po dobu 3 vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s vaší přesnou polohou. Zároveň je standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155. Nouzové tlačítko tedy slouží jako zrychlená volba pro kontaktování zdravotnické záchranné služby. Vždy vyčkejte na spojení s operátorem linky 155.

 

Na jakém zařízení aplikace Záchranka funguje?

Aplikace Záchranka funguje pouze na dotekových telefonech a hodinkách Apple Watch. Nemůžete ji použít na tabletu, notebooku ani počítači, a to proto, že součástí volání o pomoc je kromě stisku nouzového tlačítka i automaticky vytáčený hovor na dispečink linky 155. V dlouhodobém plánu je i napojení aplikace Záchranka na Android Wear, zároveň také vyvíjíme další řešení pro seniory, kteří nechtějí dotekový telefon.

Minimem pro poslední verzi aplikace je iOS 12, Android 6.

Jak mám v aplikaci Záchranka ověřit své telefonní číslo?

Po stažení aplikace je nutné zadat své jméno, příjmení a telefonní číslo včetně předvolby +420. Jakmile je zadáte, přijde vám SMS s potvrzovacím kódem, který zadáte. V tu chvíli je Vaše telefonní číslo ověřeno. Doporučujeme také vyplnit sekci “Můj profil”, kam můžete vepsat své zdravotní údaje, kontakty na osoby blízké a další informace, které budou při odeslání nouzové zprávy z vašeho telefonu zaslány záchranářům. Tyto údaje nejsou uloženy na žádném serveru, pouze ve vašem telefonu. Přenesou se pouze v případě nouzového volání, a to přímo na dispečink zdravotnické záchranné služby. Pokud tedy máte nový telefon, nebo aplikaci stahujete znovu, je potřeba vše provést tak, jako byste aplikaci instalovali poprvé.

 

Mohu aplikaci využít pro volání záchranné služby i když není ověřeno mé telefonní číslo?

Ano - ale pozor! Pokud nemáte číslo ověřeno, odešle se nouzová zpráva jako šifrovaná SMS, jejíž odeslání je nutné potvrdit. Doporučujeme jen v krajních případech.

 

Jak mám spustit testovací režim aplikace Záchranka?

V levém horním rohu aplikace Záchranka najdete ikonu “Zapnout testovací režim”, pokud ji zmáčknete, objeví se vám vyskakovací okno s informací, že je aplikace v testovacím režimu, zmáčkněte “OK”. Nouzové tlačítko aplikace a horní lišta jsou v testovacím režimu oranžové a ne červené, jako v ostrém provozu. Zmáčkněte tedy oranžové nouzové tlačítko 155 a podržte ho, dokud paprsek neoběhne celé kolečko (stejně jako byste volali naostro). Objeví se nápis: do 5 vteřin můžete volání zrušit - nerušte jej, počkejte na odečet. Poté se vám ozve nahrávka, která vám potvrdí, že jste v testovacím režimu a že je aplikace nastavena správně. Potvrzení bude i ve vyskakovacím okně přímo na obrazovce.

Jaké další funkce má aplikace Záchranka?

V aplikaci Záchranka najdete interaktivní návod na poskytnutí první pomoci i výukový modul, ve kterém se dočtete, jak ošetřit nejčastější poranění.

Ve funkci “Lokátor” můžete zjistit následující informace: kde se přesně nacházíte, kde je nejbližší pohotovost, stanice horské služby, lékárna, zubní pohotovost, krajská záchranná služba nebo automatizovaný externí defibrilátor.

V sekci “Informace” najdete všechny informace o aplikaci Záchranka, včetně instruktážních videí. Nejdůležitější funkcí jsou zde Varovná upozornění, která fungují jako tzv. reverzní tísňová linka. Pokud označíte své oblasti zájmu, budou vám v případě, že se na daném území stane událost, která by mohla ohrozit váš život či zdraví, přicházet notifikace s upozorněním. Tyto notifikace rozesílá krizový odbor daného města či kraje. V aplikaci naleznete jen území, která se do SDVO (systému digitálního varování obyvatel) zapojila - Prahu, Plzeň, Brno, Karlovy Vary a celý Jihomoravský kraj. Další budou přibývat.

 

Co jsou tlačítka "Nemohu mluvit" a "Horská služba" na hlavní obrazovce?

Tlačítko Nemohu mluvit najdete v levém dolním rohu hlavní obrazovky po otevření aplikace. Slouží pro případy, kdy vám zranění nebo situace nedovolují hlasově komunikovat s operátory zdravotnické záchranné služby. Po stisknutí tlačítka se objeví tabulka s devíti nejčastějšími úrazy/nehodami/poraněními a vy z nich vyberete ty, které se vás týkají. Po výběru zmáčknete červené tlačítko hned pod tabulkou "Odeslat nouzovou zprávu". Následně je na dispečink zdravotnické záchranné služby odeslána nouzová zpráva, ve ketré jsou nejen údaje z vašeho profilu a přesná GPS poloha, ale také poranění, která jste vybral/a v tabulce. Poté je nutné potvrdit aplikací navržené volání na tísňovou linku 155. Nechte hovor vytáčet a přestože nemůžete mluvit, pokuste se vydat alespoň nějaký zvuk/hluk, operátoři vám do telefonu sdělí podrobnosti o dalším postupu, případně se s vámi spojí pomocí videohovoru, chatu.

Pokud jste neslyšící, podívejte se na dotaz "Jak můžu použít aplikaci Záchranka, když jsem neslyšící?".

Tlačítko Horská služba najdete v pravém dolním rohu hlavní obrazovky po otevření aplikace. Pokud jste na horách a nejste ve vážném ohrožení života či zdraví, můžete se pomocí tohoto tlačítka dovolat nejbližší posádce záchranářů Horské služby. Ať už jste se ztratili nebo potřebujete radu ohledně lavinového nebezpečí apod.

 

Potřebuji ke správné funkci aplikace Záchranka internet?

Internetové připojení není pro správnou funkci systému vůbec zapotřebí. Není-li váš mobilní telefon připojen k internetu, aplikace po aktivaci alarmu odešle vaši přesnou polohu pomocí šifrované SMS - její odeslání je nutné potvrdit! Současně dochází k vytáčení linky 155.

 

Potřebuji ke správné funkci aplikace Záchranka mobilní signál?

Pro kontaktování tísňové linky 155 je vyžadován signál vašeho operátora. V případě slabého signálu, kdy není možné odeslat vaši polohu pomocí dat, je generována SMS zpráva. Ta je na signál méně náročná než volání. Může se tedy stát i případ, kdy nebudete mít dostatek signálu k navázání telefonického hovoru s linkou 155, vaše nouzová zpráva s polohou však odejde prostřednictvím SMS.

 

Může si aplikace Záchranka sama spustit GPS na mobilu?

Automatická aktivace GPS není v mobilní aplikaci bohužel možná. Aplikace by nebyla schválena společnostmi Google a Apple.  Aplikace Vás však na zapnutí GPS vždy upozorní.

 

Může být aplikace Záchranka na zamčené obrazovce?

Bohužel toto není možné, a to kvůli požadavkům výrobců telefonů. Doufáme ale, že se nám jednou podaří, aby byla aplikace Záchranka součástí každého telefonu. Pak by se mohlo podařit umístit její ikonu na uzamčenou obrazovku.

 

Funguje aplikace Záchranka v zahraničí?

Aplikace Záchranka plně funguje na území ČR, Maďarska a Rakouska, to znamená, že se odešle nouzová zpráva přímo na dispečink a poté je člověk v nouzi spojen s operátory zdravotnické záchranné služby i telefonicky.

Funguje i na území slovenských hor, kde po stisku tlačítka odejde nouzová zpráva Horské záchranné službě Slovenska.

V dalších státech se po stisku tlačítka dovoláte na danou tísňovou linku, avšak bez odeslání nouzové zprávy obsahující vaši GPS polohu a další údaje.

Jsem doma a aplikace Záchranka neukazuje přesně moji polohu, proč?

Pokud využijete aplikaci Záchranka v budově, GPS v některých případech nedokáže kvůli nižšímu signálu s přesností na metry určit, kde se nacházíte. GPS signál je nejlepší na otevřeném prostoru. Proto jsme do sekce “Můj profil” na žádost záchranářů přidali místo pro zadání adresy vašeho bydliště, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém žijete. Pokud záchranářům řeknete, že jste doma, nebudou vás muset zdlouhavě hledat a pojedou přímo na místo.

 

Myslím si, že mi aplikace Záchranka nefunguje správně, co mám dělat?

Napište nám, prosím, e-mail na info@zachrankaapp.cz - s problémem vám rádi poradíme a pomůžeme.

 

Jak funguje aplikace Záchranka v příhraničí?

Aplikace Záchranka odesílá po aktivaci nouzového tlačítka vaši polohu a další informace vždy, kdekoli se nacházíte - v ČR nebo v zahraničí. Nacházíte-li se na území ČR nebo v pohraničí, tedy zhruba cca 10 km na území sousedního státu, vaše poloha je vždy přenesena na nejbližší dispečink záchranné služby v ČR. Jiná je situace v Rakousku, kde již aplikace Záchranka plně funguje a poloha a další informace jsou přeneseny na dispečink rakouské ZZS.


Problémem je tísňové volání. Linka 155 je funkční pouze jste-li připojen/a k vašemu operátorovi v ČR. Na zahraničním operátorovi linka 155 není funkční. Nicméně se může stát, že jste ještě na území ČR, ale již detekujete signál zahraničního operátora. Aplikace hranice zemí určuje na základě GPS, nikoli na základě signálu mobilní sítě. V případě, že se tedy nacházíte na území ČR se zahraničním operátorem a nedovoláte se na linku 155, vaše nouzová zpráva je korektně přijata a zdravotnická záchranná služba volá na dané číslo zpět.

Google Play hlásí, že v mé zemi není aplikace Záchranka dostupná, přitom jsem v ČR.

Zapněte si GPS, pokud vás telefon lokalizuje, neměl by být se stažením problém.

V případě, že máte zahraniční účet na Google Play či AppStore, je stažení prozatím omezeno. Postupně ho ale uvolňujeme pro všechny zahraniční obchody tak, aby bylo stažení možné kdekoliv. Registrace telefonního čísla bude možná pouze na území, kde aplikace Záchranka funguje - tudíž v Česku, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.

Jak můžu použít aplikaci Záchranka, když jsem neslyšící?

V případě, že jste neslyšící nebo máte vadu řeči, uveďte tuto skutečnost ve zdravotních údajích v sekci “Můj profil”.
Poté se vám v případě nouze po stisku červeného nouzového tlačítka automaticky objeví tabulka s devíti poraněními a vy vyberete, co se vám stalo. Můžete zaškrtnout i více možností. Poté zmáčknete tlačítko pod tabulkou "Odeslat nouzovou zprávu". Nechte vytáčet hovor na tísňovou linku 155 a pokud můžete, udělejte nějaký hluk (např. boucháním předmětů), aby operátoři věděli, že se nejedná o vytáčení z kapsy/falešné volání.

Téměř ve všech krajích (Královehradeckém, Zlínském, Moravskoslezském, Plzeňském, v Praze, Pardubickém, na Vysočině, v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském) budou následně z dispečinku komunikovat s neslyšícím pomocí SMS. 
 
Případně mají dispečinky zdravotnické záchranné služby k dispozici novou technologii - videopřenosy, kdy zašlou neslyšícímu/nemohoucímu mluvit SMS s odkazem, po jehož otevření se záchranáři a volající propojí pomocí videa a chatu, kde je možné písemně komunikovat.
 

Jak fungují varovná upozornění a kde si nastavím své město?

Varovná upozornění slouží jako tzv. reverzní tísňová linka. To znamená, že na problém, který by mohl způsobit zranění/ohrozit zdraví uživatele aplikace Záchranka, je upozorněno předem.

Tento nástroj je pomůckou pro krizové štáby jednotlivých měst. Ve chvíli, kdy se na jejich území stane událost, která by mohla ohrozit životy a zdraví obyvatel, magistrát města zadá notifikaci do aplikace a ta vyskočí jako upozornění každému, kdo je k odběru informací z daného města přihlášen. 

Jak si vybrat své město? Zatím je připojena Praha, Plzeň, Karlovy Vary a Jihomoravský kraj. Pokud se chystáte na hory, lze zde zapnout i varování horské služby. Poté, co kliknete na ikonu INFORMACE (vykřičník v trojúhelníku vpravo dole), uvidíte zcela nahoře ikonu "Varovná upozornění", po rozkliknutí si můžete jednoduše vybrat sledované oblasti a nastavit je.

Pokud pak město zašle varovné upozornění, objeví se vám na displeji telefonu i jako upomínka u aplikace. Nezapomeňte mít v telefonu povolené notifikace z aplikace Záchranka.

Generální partner projektu

  • Nadace vodafone

Partneři projektu

  • Česká pojišťovna
  • JMK
  • PAK
  • KVK
  • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje