Jak aplikace Záchranka funguje?

Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.

 

Liší se nějak kontaktování záchranné služby z mobilní aplikace od standardního volání čísla 155?

Po přidržení nouzového tlačítka po dobu 3 vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s vaší přesnou polohou. Zároveň je standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155. Nouzové tlačítko tedy slouží jako zrychlená volba pro kontaktování zdravotnické záchranné služby. Vždy vyčkejte na spojení s operátorem linky 155.

 

Na jakém zařízení aplikace Záchranka funguje?

Aplikace Záchranka funguje pouze na dotekových telefonech a hodinkách Apple Watch. Nemůžete ji použít na tabletu, notebooku ani počítači, a to proto, že součástí volání o pomoc je kromě stisku nouzového tlačítka i automaticky vytáčený hovor na dispečink linky 155. V současnosti pracujeme na napojení aplikace Záchranka na Android Wear, zároveň také vyvíjíme náramek, který bude pro ty, kdo mají tlačítkový telefon (často senioři)/pohybují se bez telefonu (často sportovci). Náramek bude fungovat stejně jako aplikace Záchranka. 

Jak mám v aplikaci Záchranka ověřit své telefonní číslo?

Po stažení aplikace je nutné zadat své jméno, příjmení a telefonní číslo. Jakmile je  zadáte, přijde vám SMS s potvrzovacím kódem, který zadáte. V tu chvíli je Vaše telefonní číslo ověřeno. Doporučujeme také vyplnit sekci “Můj profil”, kam můžete vepsat své zdravotní údaje, kontakty na osoby blízké a další informace, které budou při odeslání nouzové zprávy z vašeho telefonu zaslány záchranářům. Tyto údaje nejsou uloženy na žádném serveru, pouze ve vašem telefonu. Přenesou se pouze v případě nouzového volání, a to přímo na dispečink zdravotnické záchranné služby.

 

Mohu aplikaci využít pro volání záchranné služby i když není ověřeno mé telefonní číslo?

Ano - ale pozor! Po přidržení nouzového tlačítka po dobu 3 vteřin je ihned vytáčena tísňová linka 155. Bez ověření telefonního čísla ovšem nedojde k současnému odeslání vaší přesné polohy a dalších důležitých informací, které mohou urychlit vaši záchranu.

 

Jak mám spustit testovací režim aplikace Záchranka?

V levém horním rohu aplikace Záchranka najdete ikonu “Zapnout testovací režim”, pokud ji zmáčknete, objeví se vám vyskakovací okno s informací, že je aplikace v testovacím režimu, zmáčkněte “OK”. Nouzové tlačítko aplikace a horní lišta jsou v testovacím režimu oranžové a ne červené, jako v ostrém provozu. Zmáčkněte tedy oranžové nouzové tlačítko 155 a podržte ho, dokud se na obrazovce neobjeví nápis “Kontaktuji záchranáře - vaše nouzová zpráva byla odeslána”. Poté se vám nabídne telefonní číslo - dejte “volat”. V ostrém režimu byste se dovolali na číslo 155, teď se dovoláte do schránky, kde vám bude potvrzeno, zda aplikace funguje správně. Poté vám přijde ještě SMS s informací, zda aplikace Záchranka funguje na 100 %. Po zkoušce vypněte testovací režim v levém horním rohu.

 

Jaké další funkce má aplikace Záchranka?

V aplikaci Záchranka najdete interaktivní návod na poskytnutí první pomoci, ale také “Lokátor”, kde můžete zjistit následující informace: kde se přesně nacházíte, kde je nejbližší pohotovost, stanice horské služby, lékárna, zubní pohotovost, krajská záchranná služba nebo automatizovaný externí defibrilátor. V sekci “Informace” najdete všechny informace o aplikaci Záchranka, včetně instruktážních videí.

 

Na co jsou na hlavní stránce aplikace Záchranka tlačítka “Nemohu mluvit” a “Horská služba”?

Tlačítko “nemohu mluvit”, které je na hlavní obrazovce aplikace vlevo dole, slouží nejen pro neslyšící uživatele aplikace, ale i pro ty, kterým jejich zranění nedovoluje mluvit s operátory na lince 155. Pomocí jednoduchých ikon tak záchranářům sdělíte, co se stalo.

Tlačítko “horská služba”, které se nachází vpravo dole na hlavní obrazovce aplikace, slouží k přímému spojení s Horskou službou ČR. A to v případě, že jste na horách, potřebujete pomoc horské služby, ale nejste zranění, a tak není potřeba volat i záchranáře.

 

Potřebuji ke správné funkci aplikace Záchranka internet?

Internetové připojení není pro správnou funkci systému vůbec zapotřebí. Není-li váš mobilní telefon připojen k internetu, aplikace po aktivaci alarmu odešle vaši přesnou polohu pomocí SMS. Současně dochází k vytáčení linky 155.

 

Potřebuji ke správné funkci aplikace Záchranka mobilní signál?

Pro kontaktování tísňové linky 155 je vyžadován signál vašeho operátora. V případě slabého signálu, kdy není možné odeslat vaši polohu pomocí dat, je generována SMS zpráva. Ta je na signál méně náročná než volání. Může se tedy stát i případ, kdy nebudete mít dostatek signálu k navázání telefonického hovoru s linkou 155, vaše nouzová zpráva s polohou však odejde prostřednictvím SMS.

 

Může si aplikace Záchranka sama spustit GPS na mobilu?

Automatická aktivace GPS není v mobilní aplikaci bohužel možná. Aplikace by nebyla schválena společnostmi Google a Apple.  Aplikace Vás však na zapnutí GPS vždy upozorní.

 

Může být aplikace Záchranka na zamčené obrazovce?

Bohužel toto není možné, a to kvůli požadavkům výrobců telefonů. Doufáme ale, že se nám jednou podaří, aby byla aplikace Záchranka součástí každého telefonu. Pak by se mohlo podařit umístit její ikonu na uzamčenou obrazovku.

 

Funguje aplikace Záchranka v zahraničí?

Aplikace Záchranka plně funguje na území ČR a Rakouska, to znamená, že se odešle nouzová zpráva přímo na dispečink a poté je člověk v nouzi spojen s operátory zdravotnické záchranné služby i telefonicky.

Nově funguje aplikace Záchranka i na území slovenských hor, kde po stisku tlačítka odejde nouzová zpráva Horské záchranné službě Slovenska.

V dalších státech se po stisku tlačítka dovoláte na danou tísňovou linku, avšak bez odeslání nouzové zprávy obsahující vaši GPS polohu a další údaje.

Jsem doma a aplikace Záchranka neukazuje přesně moji polohu, proč?

Pokud využijete aplikaci Záchranka v budově, GPS v některých případech nedokáže kvůli nižšímu signálu s přesností na metry určit, kde se nacházíte. GPS signál je nejlepší na otevřeném prostoru. Proto jsme do sekce “Můj profil” na žádost záchranářů přidali místo pro zadání adresy vašeho bydliště, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém žijete. Pokud záchranářům řeknete, že jste doma, nebudou vás muset zdlouhavě hledat a pojedou přímo na místo.

 

Myslím si, že mi aplikace Záchranka nefunguje správně, co mám dělat?

Napište nám, prosím, e-mail na info@zachrankaapp.cz - s problémem vám rádi poradíme a pomůžeme.

 

Jak funguje aplikace Záchranka v příhraničí?

Aplikace Záchranka odesílá po aktivaci nouzového tlačítka vaši polohu a další informace vždy, kdekoli se nacházíte - v ČR nebo v zahraničí. Nacházíte-li se na území ČR nebo v pohraničí, tedy zhruba cca 10 km na území sousedního státu, vaše poloha je vždy přenesena na nejbližší dispečink záchranné služby v ČR. Jiná je situace v Rakousku, kde již aplikace Záchranka plně funguje a poloha a další informace jsou přeneseny na dispečink rakouské ZZS.


Problémem je tísňové volání. Linka 155 je funkční pouze jste-li připojen/a k vašemu operátorovi v ČR. Na zahraničním operátorovi linka 155 není funkční. Nicméně se může stát, že jste ještě na území ČR, ale již detekujete signál zahraničního operátora. Aplikace hranice zemí určuje na základě GPS, nikoli na základě signálu mobilní sítě. V případě, že se tedy nacházíte na území ČR se zahraničním operátorem a nedovoláte se na linku 155, vaše nouzová zpráva je korektně přijata a zdravotnická záchranná služba volá na dané číslo zpět.

Google Play hlásí, že v mé zemi není aplikace Záchranka dostupná, přitom jsem v ČR.

Aplikace funguje jen v ČR a Rakousku s tím, že Rakušané mají svou vlastní obdobu naší aplikace k jejich vlastnímu užití. Naše aplikace funguje na jejich území a jejich aplikace zase na našem území.

Omezení stahování pouze pro český účet Google Play s českými platebními údaji je záměrné. Pokud by si aplikaci stahovali lidé ze zahraničí, nejen že by zatěžovali systém, ale také by se provoz značně prodražil, např. za kontrolní SMS nebo registrační SMS. Nakonec by cizinci nemohli aplikaci použít a my bychom ji museli zpoplatnit, protože by nám nestačily prostředky od sponzorů.

Jak můžu použít aplikaci Záchranka, když jsem neslyšící?

Neslyšící mohou komunikovat prostřednictvím tlačítka “nemohu mluvit”, které je v levém dolním rohu aplikace.

Je také dobré, aby měl neslyšící tuto skutečnost uvedenou v osobních údajích v sekci “můj profil”. Pokud si v profilu uživatel zatrhne: neslyšící/vada řeči, nemusí pro vyvolání tabulky pro specifikaci stavů mačkat tlačítko “nemohu mluvit”, ale tato tabulka je mu zobrazena po stisknutí nouzového tlačítka automaticky.

Téměř ve všech krajích (Královehradeckém, v Praze, Pardubickém, na Vysočině, v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském) budou následně z dispečinku komunikovat s neslyšícím pomocí SMS. 

Co se týče ostatních krajů - tam je potřeba, aby neslyšící vydal při telefonátu alespoň nějaký zvuk, aby ZZS věděla, že se nejedná o falešné volání. Na tom, aby pomocí SMS komunikovaly i další kraje, pracujeme.

 

Jak fungují varovná upozornění a kde si nastavím své město?

Varovná upozornění slouží jako tzv. reverzní tísňová linka. To znamená, že na problém, který by mohl způsobit zranění/ohrozit zdraví uživatele aplikace Záchranka, je upozorněno předem.

Tento nástroj je pomůckou pro krizové štáby jednotlivých měst. Ve chvíli, kdy se na jejich území stane událost, která by mohla ohrozit životy a zdraví obyvatel, magistrát města zadá notifikaci do aplikace a ta vyskočí jako upozornění každému, kdo je k odběru informací z daného města přihlášen. 

Jak si vybrat své město? Zatím je připojena jen Praha a Plzeň, záhy přibudou další. Poté, co kliknete na ikonu INFORMACE (vykřičník v trojúhelníku vpravo dole), uvidíte zcela nahoře ikonu "Varovná upozornění", po rozkliknutí si můžete jednoduše vybrat sledované oblasti a nastavit je.

Pokud pak město zašle varovné upozornění, objeví se vám na displaji telefonu i jako upomínka u aplikace. Nezapomeňte mít v telefonu povolené notifikace z aplikace Záchranka.

Pro život