Ochrana dat:

Mobilní aplikace Záchranka je oficiální aplikací Zdravotnické záchranné služby ČR. Akceptováním podmínek používání aplikace souhlasíte s tím, aby pro účely této mobilní aplikace při získání zdravotních informací o Vaší osobě byla záchrannými složkami využita data, která je možné dobrovolně vložit do systému mobilní aplikace v rámci povinné registrace a v sekci „Můj profil“.

Povinná registrace představuje vložení telefonního čísla, jména a příjmení. Tyto údaje následně slouží pro vygenerování registračního kódu, který je na zadané telefonní číslo odeslán. Vložením registračního kódu do aplikace dojde k její aktivaci a možnosti odeslat v případě nouze tzv. nouzovou zprávu složkám integrovaného záchranného systému v ČR a v Rakousku. Volitelnou možnost představuje vložení e-mailu a rodného čísla. Údaje: telefonní číslo, jméno, volitelně pak číslo pojištěnce a e-mail jsou uloženy v rámci databáze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Uživatel mající záznam v databázi je evidován jako registrovaný do systému aplikace Záchranka. Data, mimo e-mail, nejsou využita žádným jiným způsobem.

Vložením e-mailu souhlasíte s jeho využitím pro zasílání newsletterů (maximálně 1 za měsíc). Váš e-mail může být dále využit pro marketingové účely (například cílení kampaní na sociální síti Facebook). E-mail nebude předán ani využit dalšími stranami mimo činnosti související s aplikací Záchranka pro podporu Zdravotnické záchranné služby ČR.

Uživatel má dále možnost vyplnění a editace dodatečných zdravotních a osobních informací v sekci „Můj Profil“. Jedná se o tyto informace:

 • Rok narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo pojištence / rodné číslo
 • Mateřský jazyk
 • 2 kontakty na osoby blízké (telefonní čísla)
 • Výběr zdravotních údajů ANO/NE (diabetik, kardiak, plicní problémy, neslyšící, nevidomý)
 • Volně editovatelný text dále popisující zdravotní stav uživatele. Například předepsané medikamenty
 • Volně editovatelný text dále popisující současný stav, polohu či identifikaci uživatele s možností nastavení automatického smazání textu v daný čas

Veškeré zadané údaje zůstávají uloženy v mobilní aplikaci Záchranka a nikam se nepřenášejí. K přenosu dat dochází až ve chvíli, kdy uživatel vědomě stiskne nouzové tlačítko v modulu „Alarm“. Jeho stisknutím a přidržením po dobu 3 vteřin dochází k odeslání tzv. nouzové zprávy. Ta obsahuje veškerá data, která uživatel vyplnil v modulu „Můj Profil“. Součástí nouzové zprávy je také GPS poloha uživatele na základě lokalizace jeho mobilního telefonu. Mezi přenesené informace je automaticky vložen také stav baterie mobilního telefonu uživatele. 

Data se přenášejí zabezpečeným datovým přenosem, nebo SMS zprávou, do informačního systému Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Na základě GPS polohy obsažené v nouzové zprávě následně dochází k přeposlání dat na příslušnou krajskou zdravotnickou záchrannou službu. Odesláním dat z mobilního telefonu do systému ZZS JmK se uživatelská data stávají součástí zdravotnické dokumentace a řídí se pravidly pro tyto účely popsané zákonem. Odeslání dat v nouzové zprávě představuje ekvivalent jejich nadiktování v rámci hovoru na linku 155. Samotný hovor na linku 155 je však nedílnou součástí aktivace tlačítka „ALARM“. 

Rodné číslo / číslo pojištěnce je použito záchrannou službou pro načtení informací o uživateli, které může mít daný uživatel uloženy v elektronické zdravotní knížce ZDRAVEL.

Veškerá přenesená data jsou součástí zdravotnické dokumentace a mohou být využita pouze v rámci záchranné akce, či pro následné zpracování anonymizovaných analýz a statistik v rámci záchranné služby.

Obecné podmínky používání aplikace:

Mobilní aplikace Záchranka slouží k rychlému kontaktování zdravotnické záchranné služby. Po stisknutí nouzového tlačítka je odeslána Vaše přesná poloha a zároveň je vytáčena tísňová linka 155. Pro možnost odeslat s tísňovým hovorem nouzovou zprávu s Vaší přesnou polohou je nutné registrovat telefonní číslo mobilního zařízení. Bez registrace není možné odeslat nouzovou zprávu s Vaší přesnou polohou. Záchranná služba je kontaktována standardním způsobem voláním na linku 155. Zdravotnická záchranná služba má ze zákona povinnost reagovat pouze na tísňová volání. Pro úspěšné přivolání pomoci je tedy vždy po stisknutí nouzového tlačítka nutné vyčkat či potvrdit spojení operátora tísňové linky. Nouzová zpráva slouží jako doplňkový údaj a její odeslání nenahrazuje tísňový hovor. Obsahem nouzové zprávy je Vaše zeměpisná poloha, jméno a příjmení, stav baterie v mobilním telefonu a další informace zadané v sekci „Můj profil“. Registrací souhlasíte se sdílením uvedených informací v případě aktivace tísňové výzvy se zdravotnickou záchrannou službou. Záchranná služba garantuje, že uvedená data jsou využita pouze při aktivaci tísňové výzvy a slouží pouze pro správnou identifikaci a lokalizaci pacienta při záchranné akci. Data budou předána a sdílena se třetími stranami (např. hasičský záchranný sbor) pouze pro účely záchranné akce. Rodné číslo / číslo pojištěnce může být použito zdravotnickou záchrannou službou pro načtení informací z elektronické zdravotní knížky ZDRAVEL. Údaj je použit pouze v případě, kdy je volající zároveň pacientem. Odeslání nouzové polohové zprávy je prováděno datovým přenosem či formou SMS zprávy. Datové spojení či odeslání SMS zprávy je účtováno dle Vašeho tarifu. Uživatel bere na vědomí, že úspěch záchranné akce je ovlivněn mnoha faktory a délka příjezdu záchranných složek se může v závislosti na místě události a dalších podmínkách měnit. ZNEUŽITÍ APLIKACE JE TRESTNÉ.

Generální partner projektu

 • Nadace vodafone

Projekt realizován za podpory

 • mzcr

Partneři projektu

 • Česká pojišťovna
 • zdravel.cz
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
 • Oracle