foto

11. 2. 2020

V Česku aplikaci Záchranka nově doplní i technologie AML

Systém AML je výbornou metodou lokalizace a jako aplikace Záchranka ho velmi vítáme. Tato funkce aplikaci Záchranka výborně doplní zejména v případech, kdy uživatel nemá staženou aplikaci. Odešle totiž přesné místo nehody záchranným složkám. A to nejen záchranářům, jako je to u aplikace Záchranka. Proč je ale výhodné, v případě, že potřebujeme volat na linku 155, využívat i nadále aplikaci Záchranka? Technologie AML a aplikace totiž společně určí velmi přesnou polohu, aplikace Záchranka má však navíc spoustu dalších funkcí, které z ní i nadále dělají nepostradatelného pomocníka v případě nouze – a to jak pro člověka v ohrožení zdraví či života, tak pro samotné záchranáře. 

Aplikace Záchranka jako taková při nouzovém volání AML také aktivuje a informace z AML je využita jako další lokalizační prostředek. Navíc umožňuje člověku v nouzi další možnosti, jak se efektivně spojit se záchranáři a dát jim o sobě co nejvíce informací. Aplikace Záchranka automaticky kontaktuje v případě potřeby nejen zdravotnickou záchrannou službu, ale i horskou či vodní záchrannou službu, umí předat data o zdravotním stavu volajícího, a to včetně užívaných léků a alergií, kontaktů na osoby blízké… Přes aplikaci Záchranka je možné v případě, že člověk nemůže mluvit, komunikovat pomocí ikon. Aplikace navíc funguje plnohodnotně v dalších 3 zemích mimo ČR (Rakousko, Maďarsko, slovenské hory). Nově umožňuje příjem varovných upozornění. Obsahuje návody na podání první pomoci, nejobsáhlejší seznam automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v ČR, dokáže navigovat k pohotovostem a pohotovostním lékárnám a má spoustu dalších funkcí, které uživatelé v nouzi využívají už téměř 4 roky.

Shrnuli jsme pro vás nejčastější dotazy týkající se AML i aplikace Záchranka:

Proč je potřeba aplikaci Záchranka stahovat a AML funguje automaticky  

AML je skvělé v tom, že funguje automaticky při vytočení tísňového čísla. Nemusíte tedy nic instalovat, stahovat, nastavovat a podobně. Funguje nejen pro 155, ale i pro další tísňová čísla. To, co AML nyní poskytuje, je poloha události. Nevíme, kdo volá, co je za problém, na koho se obrátit, když se nedovolám jako operátor zpět, nebo hovor selže apod. AML nyní spoléhá na odeslání lokalizační SMS.

Aplikace Záchranka dokáže navázat přímý zabezpečený datový kanál pro převod doplňujících informací o pacientovi/člověku v nouzi a jeho stavu. Je přímo napojena také na další složky jako je horská nebo vodní záchranná služba. Navíc zavoláním z aplikace se aktivuje i technologie AML. Volání přes aplikaci tak poskytne o člověku, který potřebuje zdravotnickou záchrannou službu, mnohem víc informací, kromě polohy již zmíněné zdravotní údaje, kontakty na osoby blízké, aj.

AML zapne GPS, aplikace Záchranka se připomene

AML je systémová funkce telefonu, je tedy schopna si na pozadí sama zapnout lokalizační služby bez zásahu uživatele. Pokud uživatel aplikace Záchranka nemá polohové služby zapnuté, aplikace se ho vždy ptá, zda může GPS a další lokalizační služby využít.

Jak komunikují lidé se zrakovým či sluchovým hendikepem

AML je velkou výhodou i pro nevidomé či neslyšící. Záchranáři tak vědí jejich polohu, nicméně aplikace Záchranka pomůže hendikepovaným předat ještě více informací, které by záchranářům nemohli sdělit, nebo sdělovali velmi obtížně. 

Aplikace Záchranka umožňuje komunikovat pomocí ikon. Stačí jednoduše a rychle vybrat, co se na místě stalo. Tato informace je pak součástí nouzové zprávy, kterou aplikace odesílá na operační středisko záchranářů. Systém je plně přizpůsoben jak neslyšícím, tak i nevidomým. Funkce „nemohu mluvit“ pomáhá i v zahraničí, kde předpokládáme určitou jazykovou bariéru. V Rakousku a Maďarsku tak v češtině člověk v nouzi vybere, co se stalo, a na místní tísňové linky pak nouzová zpráva přichází v dané řeči, tedy v němčině či maďarštině.

Jak funguje AML a aplikace Záchranka v zahraničí

Systém AML není možné v současné době využít při tísňovém volání v zahraničí. A to i v případě, kdy zahraniční země AML podporuje. Aplikace Záchranka v rámci Česka, slovenských hor, Rakouska a Maďarska funguje naprosto plnohodnotně. 

Právě v Rakousku můžeme vidět, jak obě technologie krásně fungují vedle sebe a efektivně se doplňují. Již delší dobu pro linku 144 funguje systém AML. Pro stejnou linku pak funguje i sestra naší aplikace Záchranka – aplikace Rettung. Obě technologie již 2 roky fungují vedle sebe a pomáhají volajícím v nouzi společně. Tam, kde jsou slabá místa, jedna pomůže druhé a naopak.

 

 

Generální partner projektu

  • Nadace vodafone

Partneři projektu

  • Česká pojišťovna
  • JMK
  • PAK
  • KVK
  • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje