foto

23. 1. 2020

Tisková zpráva: Aplikace Záchranka rozšiřuje oblast působnosti, nově funguje i v Maďarsku

Aplikace Záchranka, kterou má už více než 1 150 000 uživatelů, opět překračuje hranice. Díky partnerství s Nadací Vodafone se podařilo domluvit spolupráci i s maďarskými záchranáři. Češi a Češky tak po přejetí hranic Maďarska nemusejí mít obavy z komunikační bariéry v případě nouze. 

Aplikace Záchranka předá na dispečink maďarské zdravotnické záchranné služby nejen přesnou GPS polohu člověka v nouzi, ale i jeho základní zdravotní a osobní údaje, které má v aplikaci vyplněné, včetně kontaktů na osoby blízké, stavu baterie aj. „Poté, co zraněný zmáčkne nouzové tlačítko, se objeví tabulka devíti nejčastějších zdravotních problémů/poranění. Když volající jednu z nich vybere, odešle se tato informace záchranářům společně s dalšími informacemi jako je poloha a nastavený profil… Na dispečinku tedy ještě před telefonickým spojením vědí, co se stalo, kde se to stalo a komu se to stalo. Komunikace se tak značně zjednoduší a odstraňuje také významnou jazykovou bariéru, kterou Češi při komunikaci v Maďarsku mohou mít,“ upřesňuje autor aplikace Filip Maleňák. Při přejezdu hranic není nutné v nastavení aplikace nic měnit, sama rozpozná, že se nachází na území Maďarska a v případě zmáčknutí nouzového tlačítka kontaktuje tamní záchrannou službu. „Vzhledem k novince prosíme všechny uživatele, aby si aplikaci Záchranka aktualizovali. Čas od času je také dobré aplikaci vyzkoušet v testovacím režimu a zkontrolovat, zda je veškeré nastavení v pořádku. Lze tím předejít nejasnostem při ostrém použití – člověk už ví, jak postupovat, což v krizové situaci pomůže zachovat chladnou hlavu,“ říká Maleňák. 

Tým aplikace Záchranka navíc pomohl vytvořit aplikaci ÉletMentő, která bude pro obyvatele Maďarska fungovat stejně, jako aplikace Záchranka v Česku. „Jsme nadšení myšlenkou společné aplikace, která přivolá pomoc doma i v zahraničí a doufáme, že se časem přidají i další evropské státy,“ doplňuje Dr. Gabor Csato, ředitel záchranné služby Országos Mentőszolgálat. „Díky síti Nadací Vodafone po celém světě má aplikace Záchranka mimořádnou platformu pro další rozšiřování. Mezi našimi zahraničními kolegy má navíc skvělou reputaci. Věřím proto, že další země budou Maďarsko brzy následovat,“ přidává se souhlasně k řediteli záchranné služby Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone. Podporu v napojování na další systémy podobného druhu v zahraničí má aplikace Záchranka i od Ministerstva zdravotnictví ČR. „Jsem velmi rád, že aplikace Záchranka, která představuje revoluci v kontaktování záchranných složek, se i nadále rozvíjí za naše hranice. Díky ní skutečně dochází k zásadnímu zkracování času příjezdu záchranářů na místo události, což je velkým benefitem pro naše pacienty. Velmi proto oceňuji, že uživatelé aplikace Záchranka nyní mohou pro volání v nouzi tuto technologii plnohodnotně využít také v Maďarsku. Vzhledem k přínosům aplikace se chceme již brzy významným způsobem podílet na úhradě nákladů souvisejících s jejím provozem,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. 

Tým aplikace Záchranka směřuje své úsilí nejen k rozšiřování oblasti působnosti. Čím dál víc klade důraz na to, aby aplikace nebyla pouze prostředkem k přivolání pomoci, ale komplexním a univerzálním nástrojem přispívajícím k ochraně zdraví a života svých uživatelů. Kromě interaktivního návodu první pomoci, nejobsáhlejší databáze AED v ČR a navigaci k nejbližším pohotovostem a pohotovostním lékárnám, nabízí od roku 2019 i tzv. varovná upozornění. Jedná se o systém varování obyvatel na vybraném území v krizových situacích, který tak vhodně doplňuje jiné zákonné a zavedené prostředkyAplikace umožňuje zaslání notifikace s varováním před život ohrožujícími událostmi, a to ve spolupráci s krizovým řízením města či kraje. Představuje tak jednu z cest tzv. reverzní tísňové linky – pomáhá předcházení dalších zranění a tím i nadměrnému využití tísňové linky.

Jednoduchý a efektivní způsob přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím aplikace Záchranka funguje pro české uživatele také v Rakousku a na slovenských horách. Pro Horskou záchrannou službu Slovenska tým aplikace Záchranka chystá novou aplikaci, která nabídne dosud nevídané možnosti pomoci v oblasti hor. I zde je pak myšleno na zajištění přeshraniční funkcionality.

Generální partner projektu

  • Nadace vodafone

Partneři projektu

  • Česká pojišťovna
  • JMK
  • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje