foto

3. 11. 2020

Přeshraniční spolupráce záchranných služeb mezi Rakouskem a Českou republikou

Siegfried Weinert je pracovníkem backoffice u společnosti Notruf NÖ, který má na starosti „zvláštní projekty". Významně se podílel na realizaci bilaterální dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a českými kraji. Jeho přednášky v sousedních zemích vyvolaly diskuse pro další bilaterální dohody. V roce 2017 ho renomovaný americký časopis Journal of EMS vyznamenal za jeho činnost v rámci přeshraniční záchranné služby mezi Rakouskem a Českou republikou prestižní cenou pro inovátory EMS10. Jeho snahy v této oblasti byly oceněny také čestným vyznamenáním ZZS Jihomoravského kraje.

Proč je zapotřebí státní dohody pro přeshraniční spolupráci záchranných služeb?

Koneckonců jde o právní záruku pro osoby, které jsou agilní v přeshraničním měřítku.

Státní dohoda vede prostřednictvím derogace k částečnému zrušení národních zákonů ve zdravotnictví (zákona o lékařích, zákona o zdravotnících, zákona o návykových látkách), a obchází tím komplikované zákonné úpravy ve všech dotčených zákonech. Díky tomu mohou být lékaři a zdravotníci činní v sousední zemi podle pravidel vlastní země (všechna oprávnění, kompetence, řidičské průkazy atd. se vzájemně uznávají bez výhrad).

Uzavření státních dohod podléhá jedině a výhradně vládám jednotlivých států. Státní dohoda ovšem zmocňuje na základě rámcové dohody zemské případně krajské vlády k uzavření bilaterálních dohod pro detailnější formulování činností na základě kooperačních dohod.

Regionální kooperační dohody popisují (na základě rámcové dohody) jednotlivé dílčí oblasti a věnují se stávajícím strukturám spolkových zemí či krajů.

V jaké podobě profitují občané příhraniční oblasti mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským/Jihočeským krajem/ Krajem Vysočina z přeshraniční spolupráce záchranných služeb?

Díky digitálnímu propojení a předávání GPS dat (v reálném čase) všech zdrojů, které jsou aktuálně k dispozici na obou stranách hranice, vypracuje dispečinkový systém návrhy zásahu – nezávisle na tom, zda se jedná o dolnorakouskou či českou záchrannou službu. Tím je zaručeno, že může být k postiženým osobám poslána záchranná služba co nejrychleji bez ohledu na státní příslušnost.

Co je všechno zapotřebí, aby bylo možné takovou přeshraniční spolupráci záchranných služeb zrealizovat?

Formálně jsou nezbytné písemnosti a podpisy – ve skutečnosti jsou ale zapotřebí lidé, kteří sledují společný cíl co nejlepší organizace předklinické péče u urgentních případů vyžadujících zásah záchranné služby v příhraničí. K tomu je nutná vůle dotčených států a jako solidní základ vzájemná důvěra ve zdravotnický systém na druhé straně hranice. Delegace vytvářejí při společných jednáních „živé" dílo, které je ve své realizaci flexibilní. Politici a experti v příslušných regionálních vládách (spolková země, kraj) musí být zaměřeni na hledání řešení a nesmí se nechat odradit „zabijáckými argumenty", jakým je například jazyková bariéra. Nezbytná je také webová platforma pro výměnu relevantních dat o zásahu, která odpovídá zásadám rámcové dohody formulovaným jako „požadavek podpory" a „zajištění podpory". Kromě toho jsou třeba jednoduché a jasné struktury v průběhu zásahů a v komunikaci. Nelze podceňovat ani důležitost správy operativních a sociálních sítí.

Co si může vzít ERDV z této příkladné spolupráce?

Přeshraniční spolupráce záchranných služeb v urgentních případech (a také v oblasti zdravotnictví – příklad: Gmünd/České Velenice) je možná a nevyžaduje žádná obsáhlá právnická regulativa, ale může být zahrnuta do rámcové dohody čítající 11 stránek.

Do jaké míry ovlivnila spolupráci záchranných služeb aktuální pandemie nemoci COVID-19?

Žádným způsobem! Pacienti či přepravy pacientů s onemocněním COVID-19 nespadají primárně do některé ze sjednaných urgentních kategorií. Díky úzké spolupráci společnosti Notruf NÖ s Velvyslanectvím ČR ve Vídni existuje nepřetržitý kontakt po celých 24 hodin.

Fyzický rozměr (zátarasy betonovými bloky, nůžkovými mřížemi, policejními vozidly apod.) uzavření hraničních přechodů pro zamezení cestovních aktivit mohl být tímto způsobem rychle a jednoduše verifikován. Všechny hraniční přechody, které jsou pro vozidla záchranné služby průjezdné, zůstaly pro přeshraniční záchrannou službu otevřené také v době uzavření hranic. Na základě státní dohody byla dolnorakouská záchranná služba na informačních stránkách českého ministerstva vnitra postavena na roveň jednotkám IZS ČR.

Další informace

Více informací o společnosti NOTRUF NÖ, která mimo jiné realizuje také telefonické zdravotnické poradenství „1450" pro spolkové země Dolní Rakousko, Burgenland a Korutany, najdete na https://notrufnoe.com/.

Kompaktní rámcovou dohodu o přeshraniční spolupráci záchranné služby mezi Rakouskou a Českou republikou najdete zde: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009709.

Často kladené dotazy a stažení všech dokumentů na:
https://notrufnoe.com/grenzueberschreitende-einsaetze-in-tschechien/
Odkazy na publikace, přednášky, webovou stránku atd. partnera rozhovoru
https://www.jems.com/2016/11/04/cross-border-ems-treaty-demonstrates-value-of-multi-national-collaborations/
https://iaedjournal.org/cross-country-ems/
https://www.jems.com/video/ems10-winner-interview-siegfried-weinert-msc-emt-i-emd/
https://www.jems.com/2017/04/19/ems10-innovators-in-ems-2016-award-winners-selected/
http://legalaccess.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2020/02/JOGa4_Final_report_CESCI.pdf144.at
https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-lokales/144-notruf-noe-niederoesterreichs-expertise-im-notfallmanagement-international-gefragt_a2013349Článek převzat z webu evropskyregion.cz, k přečtení ZDE.

Generální partner projektu

Partneři projektu