foto

13. 5. 2022

Aplikace Záchranka je nově dostupná v ukrajinštině a vietnamštině

Podnět k vytvoření vietnamské verze aplikace Záchranka vzešel ze spolupráce ZZS Královehradeckého kraje a organizace South East Asia – liaison, z.s., která své aktivity zaměřuje mj. na integraci vietnamských občanů v ČR. Mezitím oslovil Záchrannou službu hl. města Prahy Česko-vietnamský vzdělávací institut, který rovněž nabídl svoji překladatelskou kapacitu ve prospěch vietnamské verze aplikace. Vzhledem k množství překladatelské práce tak nakonec aplikaci překládali dobrovolníci z obou zmíněných organizací. Aplikace Záchranka je neodmyslitelný partnerem zdravotnických záchranných služeb, Prahu nevyjímaje. Obzvlášť v hlavním městě budou nyní cenné nové jazykové verze, které usnadní přístup k informacím o první pomoci oběma početným komunitám. Aplikaci už několik let využíváme i pro lokalizaci některých volajících na tísňovou linku a jako užitečný nástroj se ukazuje i možnost nahlédnout prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu na místo události, díky čemuž získá operátor ještě lepší přehled o situaci, říká Petr Kolouch, ředitel Záchranné služby hlavního města Prahy.

Impulsem pro vznik ukrajinské jazykové verze pak byla aktuální situace na Ukrajině a zvyšující se počet ukrajinský obyvatel prchajících před válečným konfliktem. Na začátku března tým aplikace Záchranka dostal kontakt a nabídku na překlad aplikace od Leonida Levkova, Ukrajince dlouhodobě žijícího v České republice. „V obou jazykových verzích se snažíme bořit jazykovou bariéru tím, že aplikace nabízí v případě nouze specifikaci problému pomocí ikon v rodné řeči uživatele aplikace odešle tuto informaci jako součást nouzové zprávy spolu s polohou, informací o stavu baterie a síle připojení. Na zdravotnickou záchrannou službu pak tyto informace přicházejí přeložené do češtiny. Jsem moc rád, že můžeme nejen Ukrajincům, kteří utekli před válkou, ale i všem ostatním usnadnit komunikaci se záchrannými službami,“ říká Filip Maleňák, ředitel aplikace Záchranka. Ze spolupráce nakonec vznikl i překlad maďarské a rakouské verze aplikace. Ukrajinci, kteří se nachází na území těchto dvou států tak mají také možnost místní aplikace bezplatně využívat. V sekci „Informace“ najdou ukrajinští občané odkaz na oficiální vládní web www.nasiukrajinci.cz, který slouží jako hlavní portál pro ty, kteří pomoc potřebují nebo nabízejí.

V obou jazykových verzích je také možnost vyplnit zdravotní a osobní informace, které pomohou operátorům zdravotních záchranných služeb při identifikaci volajícího. Aplikace nejen zjednodušuje komunikaci mezi volajícím a operátorem, ale nabízí také přehled pohotovostí, pohotovostních lékáren nebo postupy první pomoci, a to vše jak v ukrajinštině, tak vietnamštině.

Implementaci nových jazyků do aplikace Záchranka finančně podpořila Nadace Vodafone Česká republika a Generali Česká pojišťovna. Vedle občanů Slovenska patří Ukrajinci a Vietnamci k nejpočetnějším menšinám u nás. Ukrajinců je v Česku přes 450 000, Vietnamská komunita čítá asi 65 000 lidí. Další více než půl milion lidí tak má ode dneška snazší přístup k přivolání zdravotnické záchranné služby a jednodušší komunikaci s operačními středisky linky 155 po celé České republice.  A to je podle nás obrovský přínos i budoucnost této aplikace a obecně moderních digitálních technologií v oblasti integrovaného záchranného systému, říká Jan Fencl, Nadace Vodafone. Partneři dlouhodobě podporují provoz a vývoj aplikace Záchranka v České republice, která je tak dostupná pro záchranné služby i pro uživatele zcela zdarma. „Podporovat rozvoj aplikace Záchranka je při každé příležitosti velká radost. Poslední inovace rozhodně není výjimkou. Zpřístupnění funkcionalit Záchranky v dalších dvou jazycích považujeme za velmi užitečný počin,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

 

Generální partner projektu

Partneři projektu